ประสบการณ์อบรมระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

ประสบการณ์อบรมระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

บทคัดย่อ

ในช่วงวันที่ 1-15 ตุลาคม 2560 พวกเราทั้ง 4 คน ได้รับโอกาสจากสถาบันฯ ให้ไปเข้าร่วมการอบรม SAKURA Exchange Program in Science ณ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจากหลายๆ ประเทศในเอเชีย ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา มาเลเซีย และเกาหลี พวกเราจึงอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆ จากการได้เข้าอบรมในโปรแกรมนี้ อาทิ ประเด็นที่ได้อบรม แนวทางการบริหารจัดการอบรมตลอดเวลา 15 วัน การสร้างเครือข่าย นอกจากนั้นยังมีเรื่องราวระหว่างทางที่น่าสนใจ เช่น ประสบการณ์เกือบตกเครื่องฯ สิ่งที่น่าสนใจในเกาะฮอกไกโด รวมทั้งภาพสวยๆ อีกด้วย
 
ผู้ดำเนินรายการ: นางสาวรีนา  ต๊ะดี

November 22, 2017 Time: 12:30 – 13:30 hrs. Room Srabua (109)