คนทำงานแต่งงานแล้วมีความสุขมากที่สุดจริงหรือ?

คนทำงานแต่งงานแล้วมีความสุขมากที่สุดจริงหรือ?

เกริ่นนำ

จริงหรือ? “คนทำงานที่แต่งงานแล้วและอยู่ด้วยกันมีความสุขมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับคนทำงานที่เป็นโสด หม้าย หย่า แยก และ อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน ขณะเดียวกัน กลุ่มที่มีความสุขน้อยที่สุด คือ “คนทำงานที่อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน”
 
Moderator: นางสาวสุภรต์ จรัสสิทธิ์

October 4, 2017 Time: 12:30 – 13:30 hrs. Room Rajawadee (326)