การเสวนาวิชาการ “ใต้ชายคาประชากร” ของฉัน

การเสวนาวิชาการ “ใต้ชายคาประชากร” ของฉัน

บทคัดย่อ

ผู้เสวนารู้จักและเข้ามาเป็นสมาชิกของ IPSR เมื่อปี 2541 ครั้งที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรประชากรศาสตร์ (ยังเป็นหลักสูตรภาษาไทย) ปีนั้นเองที่ผู้เสวนาได้รู้จักกับเวทีวิชาการนี้ และอีก 2 ปีต่อมา จึงได้มีโอกาสขึ้นนำเสนอเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใข่แนวความคิดของการพัฒนาวิทยานิพนธ์เลย จากวันนั้นจนถึงวันนี้ นับได้ 17 ปีแล้ว ผู้เสวนามีโอกาสนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ทั้งที่เป็นวิชาการ และไม่ใช่วิชาการทั้งหมด 35 ครั้ง (เฉลี่ยก็ 2 ครั้งต่อปี)
 
การเสวนาวิชาการ “ใต้ชายคาประชากร” ของฉัน 35 ครั้ง เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้าง? ขอเชิญผู้ที่สนใจ หรือว่างจากภารกิจยามเที่ยงวัน เข้ารับฟังค่ะ รับรองได้ว่า ไม่ใช่วิชาการอย่างแน่นอน

August 30, 2017