เขมิกา ยามะรัต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551

ข้อมูลติดต่อ


khemika.y@chula.ac.th
0891220355, 02-6167945
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การใช้ชีวิตคู่ที่ออกแบบเอง : กรณีศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assoc. Prof. Dr. Kritaya Archavanitkul
ที่ปรึกษาร่วม : Assoc.Prof.Dr. Chai Podhisita, Assoc. Prof. Dr. Sureeporn Punpuing, Prof. Dr.  Pimpawun Boonmongkon
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


Published Article:

Yamarat, K. (2010). Sexual partnering among college students: Challenge against traditional sexual control?. Journal of Population and Social Studies [JPSS], 18(2), 65-86.
 
Area of your interest:
Reproductive Health, Health Behavior