ระพีพันธ์ จอมมะเริง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลติดต่อ


rapeepunohm@gmail.com
813414591
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : EFFECTIVENESS OF THE NATIONAL HIV PREVENTION OUTREACH PROGRAM FOR MEN WHO HAVE SEX WITH MEN AND TRANSGENDER WOMEN IN THAILAND
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Dr. Kerry Richter
ที่ปรึกษาร่วม : Prof. Emeritus Dr. Aphichat Chamratrithirong, Assoc. Prof. Dr. Amara Soonthorndhada
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


ผลงานตีพิมพ์

1. Rapeepun Jommaroeng, Kerry Richter, Aphichat Chamratrithirong and Amara Soonthorndhada. (2019). “The Effectiveness of National HIV Prevention Education Program on Behavioral Changes for Men who Have Sex with Men and Transgender Women in Thailand”. Journal of Health Research, DOI 10.1108/JHR-12-2018-0163
2. Rapeepun Jommaroeng. (2019). “The Healthcare System Reform in the Digital Era (Thailand 4.0)” “การปฏิรูประบบการจัดการสุขภาพในยุคดิจิตัล”. Oral presentation. The 9th National Conference on Public Administration 2019. National Institute of Development Administration, Bangkok, Thailand: 15 March 2019. (Thai).
3. Rapeepun Jommaroeng, Yenjit Somphoh, Kamon Uppakaew, Aggamorn Karakit, Danai Linjongrut, Choovit Thongbai, Promboon Panitchpakdi and the CSO Resource Mobilization (CRM) Coalition. (2018). “Post-Global Fund HIV Financing: A Promising Transitioning Model and the Implementation of Plan from the SHIFT (Sustainable HIV Financing in Transition) Project in Thailand”. The 22nd International AIDS Conference, Amsterdam, the Netherlands: 23 – 27 July 2018.
4. Rapeepun Jommaroeng. (2018). “Do People Living with HIV in Thailand with Different Health Schemes Have Equitable Access and Receive Equal Quality Services on Their HIV Treatment?”. Poster Presentation. The 22nd International AIDS Conference, Amsterdam, the Netherlands: 23 – 27 July 2018.
5. Rapeepun Jommaroeng. (2018). “Public Policy on Thai Universal Health Coverage: Transformation to Achieve Access to Equitable Healthcare for All?”. GSPA NIDA 2018 International Conference Theme: Public Administration in an Era of Change and Transformation, 5 July 2018. National Institute of Development Administration, Bangkok, Thailand.
6. ระพีพันธ์ จอมมะเริง, แครี ริคเทอร์, อภิชาต จำรัสฤทธิรงค์, อมรา สุนทรธาดา. (2560). “ประสิทธิผลของโครงการลงพื้นที่ป้องกันเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย และสาวประเภทสองในประเทศไทย”. งานสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 7 – 9 มีนาคม 2560, กรุงเทพมหานคร
7. Rapeepun Jommaroeng, Parin Limbumrung, Matthew Vaughan, and Midnight Poonkasetwattana. (2014). “Application of online technologies and social media to mobilize MSM and TG communities to advocate for improved HIV programming at regional level: Key learning and challenges from the Greater Mekong sub-region”. The 20th International AIDS Conference 20 – 25 July 2014, Melbourne Australia.
8. Rapeepun Jommaroeng, Kerry Richter, Kosol Chuenchomsakulchai, and Danai Linjongrat. (2013). “They are different! HIV infection risk behaviors of Transgender people (TG) and MSM in Thailand”. The 11th International Congress on AIDS in Asia and Pacific 18 – 22 November 2013, Bangkok Thailand.
9. Rapeepun Jommaroeng, Vieng-akhone Souriyo, Souliyadeth Phengphyunh, Chunpheng Sitthiphong, Pimontipa Malahom, Khammy Khamphasouk, Natchanon Srijan, and Michael Cowing. (2013). “Sharing Lessons Across Borders: Building capacity to empower the MSM and TG community in Lao PDR”. The 11th International Congress on AIDS in Asia and Pacific 18 – 22 November 2013, Bangkok Thailand.
10. Michael Cowing, Rapeepun Jommaroeng, Vieng Akhone Souriyo, Xiaojie Lin, Shengsheng Dong, Thissadee Sawangying, and Nattaya Boonpakdee. (2013). “Advocacy in Action: Supporting HIV Service Organizations to become community advocates”. The 11th International Congress on AIDS in Asia and Pacific 18 – 22 November 2013, Bangkok Thailand.
11. R. Jommaroeng, K. Richter, K. Chuenchomsakulchai, T. Buakhao, and D. Linjongrat. (2013). “Different HIV infection risk behaviors of Transgender people (TG) and Men have sex with men (MSM) in Thailand”. The XXVII IUSSP International Population Conference 26 – 31 August 2013, Busan, Republic of Korea.
12. R. Jommaroeng, K.Richter, K.Chuenchomsakulchai, T. Buakhao, and D. Linjongrat. (2012). “Straight, Gay and Bisexual Men: Different Gender Identities and Different HIV Infection Risk Behaviours in Thailand”. The XIX International AIDS Conference July 22 – 27, Washington DC USA.
13. J. Sass, P. Sanchaisuriya, T.T. Ojanen, R. Jommaroeng, P. Chaiphosiri, P. Tonprasert, T. Pansap, J. Longkul, S. Rattanadilok, J. Chaiyakhan, R. Mephol, and S. Gater. (2012). “A Tale of Five Provinces: health-seeking behaviors and perceived quality of care among men who have sex with men (MSM) and transgender (TG) in Thailand”. The 10th International Congress on AIDS in Asia and Pacific, Busan, South Korea; 2011.
14. Rapeepun Jommaroeng, Vitaya Saeng-Aroon, and Justine Sass. (2011). “Engaging the Media Sector to Effectively Design IEC Materials for Behavioral Change Communications Targeting MSM in Thailand”. The 10th International Congress on AIDS in Asia and Pacific, Busan, South Korea; 2011. 
15. Guadamuz Thomas E; Wimonsate Wipas; Varangrat Anchalee; Phanuphak Praphan; Jommaroeng Rapeepun; McNicholl Janet M; Mock Philip A; Tappero Jordan W; and van Griensven Frits. (2011). “HIV prevalence, risk behavior, hormone use and surgical history among transgender persons in Thailand”. AIDS and behavior, 15(3):650-8.
16. Guadamuz Thomas E; Wimonsate Wipas; Varangrat Anchalee; Phanuphak Praphan; Jommaroeng Rapeepun; Mock Philip A; Tappero Jordan W; van Griensven Frits. (2011). "Correlates of forced sex among populations of men who have sex with men in Thailand". Archives of sexual behavior, 40(2):259-66.
17. Chemnasiri Tareerat; Netwong Taweesak; Visarutratana Surasing; Varangrat Anchalee; Li Andrea; Phanuphak Praphan; Jommaroeng Rapeepun; Akarasewi Pasakorn; van Griensven Frits. (2010). "Inconsistent condom use among young men who have sex with men, male sex workers, and transgenders in Thailand". AIDS education and prevention, 22(2):100-9.
18. Li Andrea; Varangrat Anchalee; Wimonsate Wipas; Chemnasiri Tareerat; Sinthuwattanawibool Chalinthorn; Phanuphak Praphan; Jommaroeng Rapeepun; Vermund Sten; van Griensven Frits. (2009). "Sexual behavior and risk factors for HIV infection among homosexual and bisexual men in Thailand". AIDS and behavior, 13(2):318-27.
19. R. Jommaroeng and D. Linjongrat. (2008). “Rainbow Health Network’ – A Systematic and Concrete Method to Integrate HIV/AIDS Prevention, Care and Treatment for MSM in Poor-resource Setting, Bangkok, Thailand”. XVII International AIDS Conference, Mexico city, Mexico, 2008.
20. S. Scott, R. Jommaroeng. (2008). “Australia-Thailand HIV/AIDS community sector partnership”. XVII International AIDS Conference, Mexico city, Mexico, 2008 
21. Jommaroeng R., Chaitiamrus S., Apornpong T., Phanuphak N., Stein E., Phanupak P., Page-Shafer K., Kaldor J. (2007). “Willingness to participate in HIV prevention trials is high among FSW, MSM, youth and IDU in Bangkok, Thailand”. International AIDS Conference, Sydney, Australia, 2007.
22. Mansergh Gordon; Naorat Sathapana; Jommaroeng Rapeepun; Jenkins Richard A; Stall Ronald; Jeeyapant Supaporn; Phanuphak Praphan; Tappero Jordan W; van Griensven Frits. (2006). "Inconsistent condom use with steady and casual partners and associated factors among sexually-active men who have sex with men in Bangkok, Thailand.". AIDS and behavior, 10(6):743-51.
23. R. Jommaroeng, S. Chaitiamras, S. Techapalokul, T. Sutthikiri, K. Kanggarnrua, P. Phanuphak. (2006). “Comparative study of HIV/AIDS and STI prevention methods among youths in slum communities in Bangkok”. XVI International AIDS Conference, Toronto, Canada, 2006.
24. R. Jommaroeng, D. Linjongrat, K. Kanggarnrua, P. Phanuphak. (2006). “Prevention of HIV/AIDS and STI among MSM in the small city of Phuket, Thailand”. XVI International AIDS Conference, Toronto, Canada, 2006.
25. S. Chaitiamras, R. Jommaroeng, S. Sadoh, T. Pankam, N. Phanuphak, S. Tantipaiboonvut, P. Phanuphak. (2006). “The study of clients who came to used voluntary counseling and testing (VCT) at the anonymous clinic, the Thai Red Cross AIDS Research Centre”. XVI International AIDS Conference, Toronto, Canada, 2006. 
26. S. Chaitiamras, N. Phanuphak, S. Sadoh, R. Jommaroeng, T. Pankam, S.Tantipaiboonvut, P. Phanuphak. (2006). “Differences in behavioral pattern among clients who attended the Thai Red Cross anonymous clinic for CD4+ count testing”. XVI International AIDS Conference, Toronto, Canada, 2006.
27. T. Chemnasiri, T.E. Guadamuz, S. Naorat, P. Utokasenee, S. Visarutratana, A. Varangrat, P. Phanuphak, R. Jommaroeng, J.W. Tappero, F. van Griensven. (2006). “Predictors of condom use during most recent anal intercourse among populations of young men who have sex with men in Thailand”. XVI International AIDS Conference, Toronto, Canada, 2006.
28. F. van Griensven, A. Varangrat, S. Naorat, C. Sinthuwattanawibool, J.M. McNicholl, P.A. Mock, T. Siraprapasiri, R. Jommaroeng, P. Phanuphak, J.W. Tappero, the Thailand MSM Study Group. (2006). “Surveillance of HIV prevalence among populations of men who have sex with men in Thailand, 2003-2005”. XVI International AIDS Conference, Toronto, Canada, 2006.
29. T.E. Guadamuz, S. Naorat, A. Varangrat, P. Phanuphak, R. Jommaroeng, P.A.Mock, J.W. Tappero, F. van Griensven, T. Siraprapasiri, Thailand MSM Study Group. (2006). “Correlates of sexual coercion among populations of men who have sex with men in Thailand”. XVI International AIDS Conference, Toronto, Canada, 2006.
30. Mansergh G, Naorat S, Jommaroeng R, Jenkins RA, Jeeyapant S, Rujijanakul W, et al. (2006). "Adaptation of Venue-Day-Time sampling to access a community sample of men who have sex with men for HIV assessment in Bangkok, Thailand". Field Methods, 18(1): 135-52.
31. Anchalee Varangrat, Frits van Griensven, Sathapana Naorat, Wipas Wimonset, Tareerat Chemnasiri, Phillip Mock, Rapeepun Jommaroeng, Praphan Phanuphak, and Pasakorn Akarasewi. (2006). "What was driving the successful assessment of HIV prevalence and risk behavior among men who have sex with men in Thailand, 2003 – 2005?". National Demographic Conference 2006 by the Thai Demography Association.
32. Rapeepun Jommaroeng. (2005). Ecological study of socioeconomic, demographic and health behavioral related factors of HIV/AIDS incidence in Kanchanaburi province: Analysis at district level. Oral presentation, The 2005 Thai National Symposium on Population Studies.
33. Thanprasertsuk Sombat; Sirivongrangson Pachara; Ungchusak Kumnuan; Jommaroeng Rapeepun; Siriprapasiri Taweesap; Phanuphak Praphan; Tappero Jordan W; van Griensven Frits. (2005). "The invisibility of the HIV epidemic among men who have sex with men in Bangkok, Thailand". AIDS (London, England), 19(16) :1932-3.
34. van Griensven F, Thanprasertsuk S, Jommaroeng R, Mansergh G, Naorat S, Jenkins RA, Ungchusak K, Phanuphak P, Tappero JW; Bangkok MSM Study Group. (2005). “Evidence of a previously undocumented epidemic of HIV infection among men who have sex with men in Bangkok, Thailand”. AIDS, 19(5) :527-8.
35. R Jommaroeng, T Siraprapasiri, K Kanggarnrua, S Naorat, G Mansergh, R A Jenkins, P Phanuphak, J W Tappero, and F van Griensven. (2004). “Building a collaboration of international, national, and community-based organizations to assess HIV prevalence and behavior among men who have sex with men in Bangkok”. XV International AIDS Conference, Bangkok, Thailand, 2004.
36. R Jommaroeng, K Kanggarnrua. (2004). “Mobilizing men who have sex with men through a local community based organization to provide HIV-related programs to peers in Bangkok, Thailand”. XV International AIDS Conference, Bangkok, Thailand, 2004.
37. G Mansergh, S Naorat, R Jommaroeng, R A Jenkins, S Jeeyapant, W Rujijanakul, K Kanggarnrua, P Phanuphak, J W Tappero, F van Griensven. (2004). “Adaptation of Venue-Day-Time Sampling to access a community sample of men who have sex with men for HIV assessment in Bangkok, Thailand”. XV International AIDS Conference, Bangkok, Thailand, 2004. 
38. F van Griensven, S Thanprasertsuk, S Naorat, R Jommaroeng, T Siraprapasiri, K Ungchusak, G Mansergh, R J Jenkins, R Stall, K Kangkarnrua, P Mock, P Phanuphak, J W Tappero. (2004). “Prevalence and risk factors for HIV infection among men who have sex with men in Bangkok”. XV International AIDS Conference, Bangkok, Thailand, 2004. 
39. R Jommaroeng, T Boonmangum. (2002). “Comparative Study to access to MSM group for HIV/AIDS prevention in Bangkok and Pattaya areas”. XIV International AIDS Conference, Barcelona, Spain, 2002.
 
Area of your interest:
Program monitoring and evaluation
HIV and Sexually Transmitted Infections
Demography and Migration Health
Sexual diversity and transgender health
Reproductive health and aging
Public health management and health policy
Community health