นายสมใจ เป้าหมาย

ปีการศึกษา

ข้อมูลติดต่อ


namilkim194@gmail.com
062-3652920
1162/5 หมู่.5 ต.ท่าช่าง

ข้อมูลส่วนตัว


ทดสอบ 1

วิทยานิพนธ์


ทดสอบใส่ข้อมูล

ผลงานที่ตีพิมพ์


ทดสอบใส่ข้อมูล EP17-Patama-Jongjit-Policy-Brief

แหล่งทุนสนับสนุนการศึกษา


ทดสอบใส่ข้อมูล