ตรึงตา พูลผลอำนวย

ตรึงตา พูลผลอำนวย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2546

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การศึกษาและการทำงานของผู้หญิงในครอบครัวกับการดูแลผู้สูงอายุ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : PIMONPAN ISARABHAKDI
ที่ปรึกษาร่วม : BUPPHA SIRIRASSAMEE, MASAKI MATSUMURA
External :