โครงการ การสร้างครอบครัวอบอุ่นในจังหวะหัวเลี้ยวหัวต่อของเยาวชนในครอบครัวเปราะบางผ่านการใช้คู่มือ Thai Family Matters (TFM) และนวัตกรรม FFFamily

โครงการ การสร้างครอบครัวอบอุ่นในจังหวะหัวเลี้ยวหัวต่อของเยาวชนในครอบครัวเปราะบางผ่านการใช้คู่มือ Thai Family Matters (TFM) และนวัตกรรม FFFamily

ระยะเวลาดำเนินงาน: มิถุนายน 2561 – พฤษภาคม 2563
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์


วัตถุประสงค์: