โครงการ การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันโรคในฟาร์มสุกรจากโรคที่มีค้างคาวเป็นพาหะ ระยะที่ 2

โครงการ การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันโรคในฟาร์มสุกรจากโรคที่มีค้างคาวเป็นพาหะ ระยะที่ 2

ระยะเวลาดำเนินงาน: เมษายน 2561 – มกราคม 2562
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: สรัญญา สุจริตพงศ์


วัตถุประสงค์: