โครงการสำรวจภาวะสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของหญิงบริการในประเทศไทย พ.ศ.2550

โครงการสำรวจภาวะสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของหญิงบริการในประเทศไทย พ.ศ.2550

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: Philip Guest


นักวิจัย: Aree Prohmmo, John Bryant, กุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล

วัตถุประสงค์: