โครงการป้องกันมะเร็งปากมดลูก

โครงการป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: Aree Prohmmo


นักวิจัย: อารี จำปากลาย, กุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล

วัตถุประสงค์: