โครงการประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า มหาวิทยาลัยมหิดล  ช่วงมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

โครงการประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า มหาวิทยาลัยมหิดล ช่วงมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: รศรินทร์ เกรย์


นักวิจัย: กาญจนา ตั้งชลทิพย์, เรวดี สุวรรณนพเก้า,

วัตถุประสงค์: