โครงการจัดทำสารานุกรมหมู่บ้าน (Phase II)

โครงการจัดทำสารานุกรมหมู่บ้าน (Phase II)

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: รศรินทร์ เกรย์


นักวิจัย: สุภาณี ปลื้มเจริญ

วัตถุประสงค์: