โครงการการสำรวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561

โครงการการสำรวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561

ผู้แต่ง: สิรินทร์ยา  พูลเกิด, อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ , รศรินทร์ เกรย์ , สาสินี เทพสุวรรณ์, ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2562
บรรณาธิการ: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; จังหวัดนครปฐม
ISBN: 978-616-443-375-5
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
โครงการการสำรวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561
1 มีนาคม 2565 77.00 MB จำนวนดาวน์โหลด 46 ครั้ง