แรงงานเด็กข้ามชาติ

แรงงานเด็กข้ามชาติ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: Wassana Im-em


นักวิจัย: อรทัย อาจอ่ำ , Nimfa B. Ogena

วัตถุประสงค์: