แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย : สิ่งที่คนไทยต้องรู้

แรงงานต่างด้าวในประเทศไทย : สิ่งที่คนไทยต้องรู้

ชื่อผู้แต่ง : จรัมพร โห้ลำยอง, สุรีย์พร พันพึ่ง
ชื่อหนังสือ :
ปีที่ตีพิมพ์: 2559

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: