เริ่มที่จานอาหาร: หนทางสร้างสุขภาวะของสังคมไทยที่ยั่งยืน

เริ่มที่จานอาหาร: หนทางสร้างสุขภาวะของสังคมไทยที่ยั่งยืน

บทวิเคราะห์แนวทางขับเคลื่อนสู่เป้าหมายอาหารที่ดีต่อสุขภาพที่ยั่งยืน

ผู้แต่ง: สรัญญา สุจริตพงศ์
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2565
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom

เอกสารดาวน์โหลด
Download
1 สิงหาคม 2565 5.28 MB จำนวนดาวน์โหลด 2 ครั้ง