สุขภาพคนไทย 2553: วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส?

สุขภาพคนไทย 2553: วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส?

ผู้แต่ง: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2553
ISBN: 978-974-11-1263-0

เอกสารดาวน์โหลด
Thai Health 2010 : Capitalism in Crisis: Opportunity for Society? (Thai version)
1 มีนาคม 2565 152.54 MB จำนวนดาวน์โหลด 5 ครั้ง