รายได้และความไม่เท่าเทียมกันของรายได้กับอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดในประเทศไทย

รายได้และความไม่เท่าเทียมกันของรายได้กับอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดในประเทศไทย

ชื่อผู้แต่ง : นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล, พิมลพรรณ อิศรภักดี, ปราโมทย์ ประสาทกุล, ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
ชื่อวารสาร : Journal of Population and Social Studies
ปีที่ตีพิมพ์: 2548

Journal of Population and Social Studies Volumn. 13 Issue. 2 Page. 1-22

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: