รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำงานในประเทศไทย ปีที่ 1 รอบครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2555)

รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำงานในประเทศไทย ปีที่ 1 รอบครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2555)

ผู้แต่ง: กาญจนา ตั้งชลทิพย์, จรัมพร โห้ลำยอง, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, เฉลิมพล แจ่มจันทร์
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2556
บรรณาธิการ:
ISBN: 978-616-279-373-8
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
รายงานสถานการณ์ความสุขของคนทำงานในประเทศไทย ปีที่ 1 รอบครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2555)
1 มีนาคม 2565 10.59 MB จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง