รายงานการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันองค์กร ของคนทำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ พ.ศ.2562

รายงานการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันองค์กร ของคนทำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ พ.ศ.2562

ผู้เขียน: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคนอื่นๆ
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2565
Publication Number: 573
Publisher: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ISBN (e-book) : 978-616-443-726-5

เอกสารดาวน์โหลด
Download
12 กันยายน 2565 12.92 MB จำนวนดาวน์โหลด 69 ครั้ง