รายงานการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันองค์กรของคนทำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ พ.ศ.2564

รายงานการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันองค์กรของคนทำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ พ.ศ.2564

ผู้เขียน: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคนอื่นๆ
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2565
Publication Number: 576
ISBN : 978-616-443-733-3
Publisher: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารดาวน์โหลด
Download
16 กันยายน 2565 15.12 MB จำนวนดาวน์โหลด 170 ครั้ง