รายงานการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันองค์กร ของคนทำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ พ.ศ.2563

รายงานการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันองค์กร ของคนทำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ พ.ศ.2563

ผู้เขียน: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคนอื่นๆ
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2565
Publication Number: 574
Publisher: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ISBN (e-book) : 978-616-443-725-8

เอกสารดาวน์โหลด
Download
12 กันยายน 2565 17.70 MB จำนวนดาวน์โหลด 143 ครั้ง