รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์แบบมีส่วนร่วมประเด็นการตีตรา การเลือกปฏิบัติ ละเมิดสิทธิ์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และข้อเสนอต่อสังคมไทย

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์แบบมีส่วนร่วมประเด็นการตีตรา การเลือกปฏิบัติ ละเมิดสิทธิ์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และข้อเสนอต่อสังคมไทย

ชื่อผู้แต่ง : อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, สุชาดา ทวีสิทธิ์
ชื่อหนังสือ : มูลนิธิคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และ กองทุนเอดส์โลก
ปีที่ตีพิมพ์: 2555

มูลนิธิคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และ กองทุนเอดส์โลก

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: