ยุทธวิธีในการปรับทิศทางให้เยาวชนเรียนสายอาชีวะเพิ่มขึ้น: มิติการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อการผลิตในอนาคต

ยุทธวิธีในการปรับทิศทางให้เยาวชนเรียนสายอาชีวะเพิ่มขึ้น: มิติการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อการผลิตในอนาคต

ชื่อผู้แต่ง : โยธิน แสวงดี, Ronald R. Rindfuss, สุรพงษ์ เอี่ยมสำอางค์, ทิพากร หน่อแก้วบุญ
ชื่อหนังสือ : หกปีทองสุดท้ายของโอกาสการแข่งขันทางเศรษฐกิจ: ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร; รวมบทความชุดโครงการทักษะการทำงานระยะที่ 2
ปีที่ตีพิมพ์: 2547

หกปีทองสุดท้ายของโอกาสการแข่งขันทางเศรษฐกิจ: ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร; รวมบทความชุดโครงการทักษะการทำงานระยะที่ 2

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: