ผู้ต้องขังหญิง: สถานการณ์และข้อเสนอเชิงนโยบาย

ผู้ต้องขังหญิง: สถานการณ์และข้อเสนอเชิงนโยบาย

ผู้แต่ง: กฤตยา อาชวนิจกุล , กุลภา  วจนสาระ
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2558
บรรณาธิการ: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากร และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ISBN: 978-616-279-644-9
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
ผู้ต้องขังหญิง: สถานการณ์และข้อเสนอเชิงนโยบาย
1 มีนาคม 2565 21.44 MB จำนวนดาวน์โหลด 9 ครั้ง