ผลสำเร็จและความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าและกัมพูชา

ผลสำเร็จและความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าและกัมพูชา

ชื่อผู้แต่ง : วาทินี บุญชะลักษี, อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์
ชื่อวารสาร : Thai AIDS Journal
ปีที่ตีพิมพ์: 2550

Thai AIDS Journal Volumn. 19 Issue. 4 Page. 183-192

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: