ประเมินผลกระทบต่อการระบาดของ HIV/AIDS

ประเมินผลกระทบต่อการระบาดของ HIV/AIDS

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: วรชัย ทองไทย


นักวิจัย: Wassana Im-em, อ. มาซากิ  มัตซึมุระ

วัตถุประสงค์: