ประชากรและสังคม 2557: การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม

ประชากรและสังคม 2557: การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม

ผู้แต่ง: ยุพิน วรสิริอมร , จงจิตต์ ฤทธิรงค์, ศุทธิดา ชวนวัน, พจนา หันจางสิทธิ์
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2557
บรรณาธิการ: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากร และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ISBN: 978-616-279-502-2
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
ประชากรและสังคม 2557: การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
1 มีนาคม 2565 11.86 MB จำนวนดาวน์โหลด 16 ครั้ง