ประชากรและสังคม 2549

ประชากรและสังคม 2549

ภาวะการตาย…ภาพสะท้อนความมั่นคงทางประชากร
บรรณาธิการ: กฤตยา อาชวนิจกุล , วรชัย ทองไทย

การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 2 “ประชากรและสังคม 2549”
เรื่อง “ภาวะการตาย…ภาพสะท้อนความมั่นคงทางประชากร”
ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ถ.พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2549

เอกสารดาวน์โหลด
ประชากรและสังคม 2549
15 มีนาคม 2565 2.28 MB จำนวนดาวน์โหลด 3 ครั้ง