ชุดความรู้เพื่อยุติการใช้ภาษาเกลียดชังและพฤติกรรมระรานบนโลกออนไลน์ต่อคนหลากหลายทางเพศ

ชุดความรู้เพื่อยุติการใช้ภาษาเกลียดชังและพฤติกรรมระรานบนโลกออนไลน์ต่อคนหลากหลายทางเพศ

ผู้แต่ง: สุชาดา ทวีสิทธิ์, นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, ชิตปภพ ประเสริฐไพฑูรย์
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2565
Publication Number: 568
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-661-9

เอกสารดาวน์โหลด
ชุดความรู้เพื่อยุติการใช้ภาษาเกลียดชังและพฤติกรรมระรานบนโลกออนไลน์ต่อคนหลากหลายทางเพศ
4 กรกฎาคม 2565 1.50 MB จำนวนดาวน์โหลด 86 ครั้ง