จากโรงเรียนสู่การทำงาน: ประสบการณ์ของหนุ่มสาวไทยและฮ่องกง

จากโรงเรียนสู่การทำงาน: ประสบการณ์ของหนุ่มสาวไทยและฮ่องกง

ชื่อผู้แต่ง : จิตตินี  จันทรจนา, ชาย โพธิสิตา
ชื่อวารสาร : Journal of Population and Social Studies
ปีที่ตีพิมพ์: 2546

Journal of Population and Social Studies Volumn. 11 Issue. 2 Page. 71-93

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: