ความแตกต่างในระดับจังหวัดของการตายเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

ความแตกต่างในระดับจังหวัดของการตายเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

ชื่อผู้แต่ง : ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการสาธารณสุข
ปีที่ตีพิมพ์: 2552

วารสารวิชาการสาธารณสุข Volumn. 18 Issue. 6 Page. 816-825

Abstract URL: http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JHS/article/view/14796
Fulltext URL: http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JHS/article/view/14796

Keyword: