ความสุขของคนไทย : การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จิตวิญญาณ และความภูมิใจในตัวเอง

ความสุขของคนไทย : การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จิตวิญญาณ และความภูมิใจในตัวเอง

ชื่อผู้แต่ง : รศรินทร์ เกรย์ , ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล, เรวดี สุวรรณนพเก้า
ชื่อวารสาร : วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
ปีที่ตีพิมพ์: 2553

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย Volumn. 18 Issue. 2

Abstract URL: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Contents/Articles/2010/294-Happiness-Thai-People-Abstract.pdf
Fulltext URL: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Contents/Articles/2010/294-Happiness-Thai-People.pdf

Keyword: