ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์เสี่ยงในการใช้ถุงยางอนามัยกับความสนใจใช้ยา ต้านไวรัสป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีในกลุ่มพนักงานบริการหญิง

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์เสี่ยงในการใช้ถุงยางอนามัยกับความสนใจใช้ยา ต้านไวรัสป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีในกลุ่มพนักงานบริการหญิง

Author(s): นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ , ดุสิตา พึ่งสำราญ , ดลชัย ฮะวังจู , คมกฤช ตะเพียนทอง , สุรางค์ จันทร์แย้ม
Publisher Name: วารสารโรคเอดส์
Published Year: 2565

DOI: 10.14456/taj.2022.5

วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 – มกราคม 2565