คนไทยมีลูกกันน้อยลง แต่จะตายกันมากขึ้น

คนไทยมีลูกกันน้อยลง แต่จะตายกันมากขึ้น

ชื่อผู้แต่ง : ปราโมทย์ ประสาทกุล
ชื่อวารสาร : Suddhiparitad Dhurakij Pundit University Journal
ปีที่ตีพิมพ์: 2548

Suddhiparitad Dhurakij Pundit University Journal Volumn. 19 Issue. 57 Page. 9-15

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: