คนรับใช้ในบ้าน : แรงงานอพยพจากพม่ามาไทย

คนรับใช้ในบ้าน : แรงงานอพยพจากพม่ามาไทย

ผู้แต่ง: สุรีย์พร พันพึ่ง, นางสาวทรีส  โคเอทท์, นางสาวอวัศยา  ปานำ, นางสาวไค มะ จอ ซอ
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2548
บรรณาธิการ:
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
คนรับใช้ในบ้าน : แรงงานอพยพจากพม่ามาไทย
22 กันยายน 2566 0 bytes จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง