การใช้สื่อเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดเห็น และพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น : กรณีศึกษาในโรงเรียนพาณิชยการแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

การใช้สื่อเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดเห็น และพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น : กรณีศึกษาในโรงเรียนพาณิชยการแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง: อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2542
บรรณาธิการ:
ISBN:
Keyword: