การใช้ข้อมูลทางประชากรในการจัดทำงบประมาณการการศึกษา : คาดประมาณจำนวนนักเรียนรายจังหวัด

การใช้ข้อมูลทางประชากรในการจัดทำงบประมาณการการศึกษา : คาดประมาณจำนวนนักเรียนรายจังหวัด

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: วรชัย ทองไทย


นักวิจัย: วาทินี บุญชะลักษี

วัตถุประสงค์: