การใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกลยุทธ์ ในการบรรลุสภาวะ การบริหารจัดการที่ดี ณ องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกาญจนบุรี : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

การใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกลยุทธ์ ในการบรรลุสภาวะ การบริหารจัดการที่ดี ณ องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกาญจนบุรี : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ผู้แต่ง: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2546
บรรณาธิการ:
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
การใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกลยุทธ์ ในการบรรลุสภาวะ การบริหารจัดการที่ดี ณ องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกาญจนบุรี : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
24 กุมภาพันธ์ 2567 0 bytes จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง