การแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจและการดูแลในครอบครัวข้ามรุ่น

การแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจและการดูแลในครอบครัวข้ามรุ่น

Author(s): วรรณี หุตะแพทย์ , กาญจนา เทียนลาย
Publisher Name: วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
Published Year: 2565