การศึกษาสำรวจเส้นทางวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปยังจังหวัดนครสวรรค์

การศึกษาสำรวจเส้นทางวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปยังจังหวัดนครสวรรค์

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการวัตถุประสงค์: