การศึกษาคุณภาพชีวิตคนทำงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

การศึกษาคุณภาพชีวิตคนทำงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

ผู้แต่ง: ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, พอตา บุนยตีรณะ, วรรณภา อารีย์
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2551
บรรณาธิการ:
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
การศึกษาคุณภาพชีวิตคนทำงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
1 มีนาคม 2565 3.93 MB จำนวนดาวน์โหลด 16 ครั้ง