การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ: การจัดการข้อมูล การตีความ และการหาความหมาย

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ: การจัดการข้อมูล การตีความ และการหาความหมาย

ผู้แต่ง: เบญจา ยอดดำเนิน-แอตติกจ์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2552
บรรณาธิการ:
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ: การจัดการข้อมูล การตีความ และการหาความหมาย
13 มิถุนายน 2567 0 bytes จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง