“การวิจัยประเมินผลกลางแผนโครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (โครงการฟ้ามิตร)

“การวิจัยประเมินผลกลางแผนโครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (โครงการฟ้ามิตร)

ผู้แต่ง: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ , ศิริพร ยงพานิชกุล, กัญญา อภิพรชัยสกุล, พงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา, ยุทธพงศ์ ศรีวิไล, Min ong , ปัทมา แย้มเพกา
ภาษา:
ปีที่พิมพ์:
บรรณาธิการ:
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
"การวิจัยประเมินผลกลางแผนโครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (โครงการฟ้ามิตร)
21 มิถุนายน 2567 0 bytes จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง