การพยากรณ์อัตราตายรายอายุในประเทศไทย

การพยากรณ์อัตราตายรายอายุในประเทศไทย

ชื่อผู้แต่ง : จงจิตต์ ฤทธิรงค์
ชื่อวารสาร : วารสารประชากร
ปีที่ตีพิมพ์: 2559

วารสารประชากร Volumn. 4 Issue. 2 Page. 81-99

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: