การประเมินผลโครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ ในแรงงานข้ามชาติของกลุ่มฟ้ามิตร ช่วงครึ่งแผนการปฏิบัติการ

การประเมินผลโครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ ในแรงงานข้ามชาติของกลุ่มฟ้ามิตร ช่วงครึ่งแผนการปฏิบัติการ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: วาทินี บุญชะลักษี


นักวิจัย: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ , ปัทมา แย้มเพกา

วัตถุประสงค์: