การประเมินผลการทดลองใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับบุคลากรสาธารณสุขระดับตำบล :รายงานการวิจัยโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขระดับตำบล

การประเมินผลการทดลองใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับบุคลากรสาธารณสุขระดับตำบล :รายงานการวิจัยโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขระดับตำบล

ผู้แต่ง: บุปผา ศิริรัศมี , บุญเลิศ เลียวประไพ
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2533
บรรณาธิการ:
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
การประเมินผลการทดลองใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับบุคลากรสาธารณสุขระดับตำบล :รายงานการวิจัยโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขระดับตำบล
27 กุมภาพันธ์ 2565 0 bytes จำนวนดาวน์โหลด 1 ครั้ง