การตายของเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ปีในประเทศไทย

การตายของเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ปีในประเทศไทย

ชื่อผู้แต่ง : ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการสาธารณสุข
ปีที่ตีพิมพ์: 2551

วารสารวิชาการสาธารณสุข Volumn. 17 Issue. 1 Page. 9-19

Abstract URL: http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JHS/article/view/15045
Fulltext URL: http://thailand.digitaljournals.org/index.php/JHS/article/view/15045

Keyword: