กระบวนการสะสมทุน เศรษฐกิจของครัวเรือนที่มีการย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศจากรุ่นสู่รุ่น

กระบวนการสะสมทุน เศรษฐกิจของครัวเรือนที่มีการย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศจากรุ่นสู่รุ่น

Author(s): ภคนันท์ อังกาบ , สุรีย์พร พันพึ่ง
Publisher Name: Journal of HRintelligence 
Published Year: 2564

JOURNAL OF HRintelligence (journalhri.com)